skip to Main Content
Het spetterende verhaal van Zwembad De Wiel

Van buiten meer naar binnenbad

In Schagen was van oudsher de Wiel, het grote ‘buitenmeer’ aan de rand van de gemeentegrens, de zwemlocatie. Het meer is in 1248 gevormd door een grote overstroming.

In 1969 werd het gebied onderdeel van het bestemmingsplan van de nieuwe wijk Waldervaart. Daarin werd vastgelegd dat de Schager Wiel recreatiegebied is. Decennialang lag aan de noordrand een gemeentelijk buitenzwembad met ernaast het Wittekruisbad, speciaal bestemd voor de minder bedeelden.

Op donderdag 30 mei 1974 wordt de eerste paal geslagen van het overdekte zwembad. Er komt een 25m bad, een instructiebad en een peuterbad. Verder is er een recreatieve buitenweide aangrenzend aan het meer De Wiel. Een klein jaar later nadert de bouw van het binnenbad zijn voltooiing.

De eerste 10 jaar binnen zijn een groot succes!

Half februari 1975 zal het bassin gevuld worden met (buiten) water en kunnen de machines en de ozon-zuiveringsinstallatie proefdraaien. Er zal binnen gezwommen worden in ‘buiten water’. Op 22 maart kan officieel de eerste duik genomen, maar op 11 maart heeft de eerste (onofficiële) wedstrijd al plaats gevonden. Overdekt Zwembad De Wiel wordt 25 april 1975 officieel geopend en op 27 april wordt er gelijk een nationale zwemwedstrijd gehouden, waarbij de mannen uit Schagen een Nederlands Herenrecord zwemmen op de 4×100 m wisselslag.

In 1978 wordt de miljoenste bezoeker in combi bad De Wiel welkom geheten. Het binnenbad is erg populair. Er staan 900 kinderen op de wachtlijst voor zwemles en tijdens het eerste schoolzwemtoernooi zijn er maar liefst 600 deelnemers.

Vanaf 1984 wordt het zwemplezier nog groter door de aanleg van de eerste glijbaan/water glijbuis.

^ De bouwplattegrond voor het binnenbad.

< De eerste glijbaan.

Vernieuwen en renoveren voor een beter bad

1995 is het jaar van de grote renovaties en een beter milieubeleid. De regelinstallatie van het bad wordt vernieuwd en er vindt revisie plaats van de elektrische installatie, de ventilatoren, de circulatiepompen en de zwemzaalverlichting. Er wordt gekeken of er minder chemicaliën gebruikt kunnen gaan worden en het binnenklimaat verbeterd kan worden. Dit zorgt voor een unicum in Nederland: een zwembad met aandacht voor goede omgang met energie, water en milieu.

De renovaties worden doorgezet door het hele gebouw en in 1998 komt er een nieuwe, mooie en gezellige kantine. De zwemzaal en zwembassins zijn later in het jaar aan de beurt. Na een feestelijke heropening worden er voor het eerst allerlei aquasportactiviteiten aangeboden in het bad. Dit jaar wordt er ook afscheid genomen van het buitenterrein wat overgenomen wordt door de gemeente.

In het jaar 2000, 25 jaar na de opening van binnenbad De Wiel, is het zwembad volledig gerenoveerd.

Zwembad De Wiel en Schagen Actief

Zwembad de Wiel is onderdeel van Schagen Actief.

Een zwembad of sporthal is meer dan een plek waar je in beweging komt. Zodra je er binnengaat, komen allerlei herinneringen naar boven. Aan het eten van een ijsje in de zon. Tikkertje spelen in het water. De overwinning van je volleybalteam. Een dansfeest. Je eerste liefde.

Het zijn niet alleen jouw herinneringen, maar ook die van je dorps- of stadsgenoten. Van de generatie die je is voorgegaan en van de generatie die na je komt. Het zijn de plekken waar die dorps- of stadsgenoten, oudere en jongere generaties, elkaar ontmoeten. Het zijn de plekken die van een verzameling mensen een gemeenschap maken.

Niet in geld uit te drukken

Zwembad De Wiel, de Spartahal, de Groeneweghal, Waldervaart: ze maken Schagen nét een beetje meer Schagen. Zwembad De Veersloot is meer dan een plek om te zwemmen en de Harenkarspelhal is meer dan een plek om te sporten: het zijn stukjes Dirkshorn. Tuitjenhorn is nét iets meer Tuitjenhorn dankzij sportzaal De Groet en het met Warmenhuizen gedeelde Maarten van der Weijden-bad. De betekenis van deze plekken voor hun omgeving is niet direct in geld uit te drukken.

Die maatschappelijke waarde is het bestaansrecht van Schagen Actief. Als beheerder van deze accommodaties werken we volgens het principe van de sociale onderneming. Dat betekent dat voor ons niet financiële winst vooropstaat, maar maatschappelijke winst.

Actief voor de gemeenschap

Wij maken dus winst als we de accommodaties niet alleen voor de lokale gemeenschap kunnen behouden, maar ook kunnen versterken. Als we ze kunnen inzetten om werkgelegenheid te bevorderen, bijvoorbeeld omdat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt er werkervaring op kunnen doen. Als we met andere organisaties in de gemeenschap samen kunnen werken en elkaar kunnen versterken. Als onze werknemers het gevoel hebben dat zij een waardevol onderdeel van de organisatie en de gemeenschap zijn. Als mensen gezonder en gelukkiger zijn omdat ze vaker bewegen.

Wij zijn er om actief bewegen mogelijk te maken, maar ook om ons zelf actief in te zetten voor Schagen, Dirkshorn, Warmenhuizen, Tuitjenhorn en de rest van de gemeente. Wij zijn er voor de gemeenschap. Daarom zijn wij Schagen Actief.

Back To Top