skip to Main Content

Bij Zwembad De Wiel maken we gebruik van een online leerlingvolgsysteem. Hiermee kunnen de ouders/verzorgers de vorderingen van de leerlingen volgen. De vorderingen worden door de zweminstructeur/trice op een tablet ingevoerd en zijn daarna voor de ouders/verzorgers van het kind digitaal inzichtelijk. U kunt in het leerlingvolgsysteem zien wat uw kind al kan, wat nog iets verbeterd moet worden en wat zij nog niet helemaal onder de knie hebben.

Leerlingvolgsysteem
Back To Top